Scopul Centrului de Intelligence şi Diplomaţie este acela de a contribui la reprezentarea, apărarea şi promovarea intereselor membrilor săi în condiţiile legii.


Centrul de Intelligence şi Diplomaţie îşi propune:

 • promovarea respectului faţă de lege şi adevăr;
 • creşterea prestigiului şi a imaginii centrului în societate;
 • dezvoltarea schimbului de experienţă profesională pe plan intern şi internaţional;
 • promovarea şi facilitarea întâlnirilor interne şi internaţionale ale membrilor asociaţiei pentru socializare şi schimb de experienţă;
 • promovarea şi dezvoltarea activităţilor sociale, sportive, culturale şi artistice;
 • editarea de reviste şi alte materiale ce promovează realizarea scopului Centrului de Intelligence şi Diplomaţie;
 • alte activităţi conexe ce promovează interesele membrilor Centrului de Intelligence şi Diplomaţie pe plan intern şi internaţional;

În vederea atingerii scopurilor sale, Centrul de Intelligence şi Diplomaţie îşi va canaliza activitatea cu predilecţie către următoarele obiective:

 • cooptarea de noi membri;
 • organizarea de cursuri, conferinţe, dezbateri, simpozioane, competiţii sportive, manifestări artistice şi schimburi de experienţă;
 • cooperarea cu alte asociaţii de profil, fundaţii şi alte entităţi cu scopuri conexe;
 • atragerea de fonduri prin contribuţii din domeniul public, privat şi/sau provenind de la membrii săi sau din orice alte surse legale;
 • crearea unei imagini pozitive României pe plan extern;
 • stimularea legăturilor de prietenie, întrajutoare şi respect reciproc;
 • acordarea de grade profesionale onorifice pe baza metodologiilor stabilite şi aprobate de Adunarea Generală;
 • recunoaşterea şi recompensarea membrilor meritoşi cu diplome, medalii şi/sau alte distincţii aprobate de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;

Centrul de Intelligence şi Diplomaţie nu se erijează în reprezentantul absolut al mediului de intelligence şi diplomaţie, ca subiecte de cercetare şi îşi propune să aducă o filozofie nouă prin crearea unui cadru propice de dezvoltare profesională a celor interesaţi să performeze pe baza unor principii clar definite ce pot duce către performanţă, unitate, solidaritate şi legalitate.